Stadslab Forum

Hoe faciliteren we de veranderende stad? Welke informatie willen we hebben en wat doen we er vervolgens mee? Een discussie met ervaringsdeskundigen en innovators aan tafel en in de zaal.
6 juni 19:30 – 22:00 uur Bibliotheek Witte Dame Eindhoven.
Aanmelden graag via dit Facebook Event

Het thema is City Lab – tools voor de stad van de toekomst.

Niemand minder dan Bert Spaan (Waag Society), Angelique Bellemakers (Districtmanager bij Woonbedrijf), Jacco van Uden (Stichting Toekomstbeeld der Techniek), Frans Dijstelbloem (Financieel Economisch Adviseur Gemeente Eindhoven) en Jelle Groot (beleidsontwikkelaar ruimtelijke ordening bij Ministerie van Infrastructuur en Milieu) gaan met elkaar in discussie over hoe je door transparantie en dynamische informatie met de mogelijkheden van de stad kunt spelen: Hoe faciliteren we de veranderende stad? Welke informatie willen we zien en wat doen we er mee? Een discussie met ervaringsdeskundigen en innovators.

Het blijkt dat er heel veel methoden, programma’s en instrumenten zijn om de stad te ontwikkelen. Traditionele ontwikkelprocessen voldoen echter niet meer in een tijd van digitalisering, mobiele data, hergebruik van gebouwen en DIY cultuur. Tegelijk zijn er nieuwe media en faciliteiten die gebruikt kunnen worden voor innovatieve praktijken. Begrippen als co-creatie, living labs, bottom-up etc. vliegen om je oren. En wat willen we eigenlijk met de stad, of is die vraag niet meer zo belangrijk? Aan tafel en in de zaal architecten, sociale media ontwikkelaars, designers, wetenschappers, studenten en professionals. Het vergelijken van verschillende inzichten is een mooi proces waar we veel van kunnen leren, en de inzichten toepassen op onze eigen toekomst.
Bert Spaan werkt als allround developer bij Waag Society, een cultureel research- en innovatiecentrum op gebied van technologie en het ontwerp van betekenisvolle toepassingen. Angelique Bellemakers is als districtmanager bij Woonbedrijf veel bezig met social design: het ontwikkelen ‘van onderaf’ met, voor en door de bewoners. Jacco van Uden werkt bij Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) waar hij toekomstverkenningen organiseert op het snijvlak van techniek en de samenleving. Frans Dijstelbloem (Financieel Economisch Adviseur Gemeente Eindhoven) houdt zich bezig met stedelijke ontwikkeling samenspraak met betrokkenen, een proces dat zich steeds vaker via internet afspeelt. Jelle Groot onderzoekt vanuit het ministerie Infrastructuur en Ruimte welke partijen mee willen denken en op welke manier over het onderwerp Smart Cities.

De uitkomsten van deze prikkelende, richtinggevende discussie zullen worden ingezet voor de volgende fase van het onderzoek en experiment van Play the Future. Dit is een meerjarig onderzoek van het MAD emergent art center naar nieuwe concepten in kunst en wetenschap binnen de thema’s Health, Energy en Mobility. Hierbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe cultuurtechnologie, zoals Open Data en Internet of Things om maatschappelijke innovaties te ontwikkelen voor de urbane omgeving.

Deze activiteit is onderdeel van Dutch Technology Week Eindhoven  en van het Play the Future programma van MAD emergent art center.