Make The Future

Het begrip Serious Science Fiction wordt uitgewerkt in het festival Make the Future, dat zich richt op de verbinding fantasie en werkelijkheid in de context van sociale innovatie.
De snel ontwikkelende toepassingen van technologie hebben grote invloed op de sociale en maatschappelijke omstandigheden. Zowel kunstenaars als wetenschappers zijn in staat hierop te anticiperen met innovatieve oplossingen en concepten.

De toepassing van 21e eeuwse kennis en technologische verworvenheden op sociaal/maatschappelijk gebied biedt fantastische mogelijkheden! Sociale media, open source electronica, Open Data, Breedband internet etc bieden een potentieel aan disruptieve innovaties die fundamentele – maar ook kleinschalige en praktische oplossingen mogelijk maken.

Het Make the Future festival is een project met een voortdurende agenda
1. Door middel van voorafgaande ontwerpsessies worden dynamische modellen ontwikkeld.
2. Deze worden – samen met bestaande producties op het gebied van gedroomde werkelijkheid – aangeboden aan een breed publiek tijdens een publiek event in de Dutch Design Week.
3. De resultaten worden blijvend ter beschikking gesteld aan scholen, bedrijven en bewoners.
4. Uit de feedback en parallele onderzoeken worden nieuwe ontwerpsessies geconcipieerd,

ONTWERPSESSIE  = >  MODEL  = >  PRESENTATIE  = >  HERGEBRUIK

Ontworpen fantasie
Het Make the Future Festival is een gedurfde poging om gedroomde toekomst en werkelijkheid nader tot elkaar te brengen, met als doel een hoger bewustzijn te ontwikkelen in relatie tot de toekomst van onze leefomgeving. Hierdoor kunnen bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties vrijer denken en gefundeerd toekomstgericht beslissen en handelen. Het interactief zichtbaar en tastbaar maken van ontwerpen, fantasieën en dromen veroorzaakt inspiratie en participatie bij een breed publiek.