Human technology

Ben jij nog mens als je lijf voor meer dan 10% bestaat uit kunstmatige onderdelen? En bij 1%? Bij 95%? Wat als die onderdelen voor een deel jouw gedachten en beslissingen bepalen?

Mens en technologie worden steeds meer verweven. Nanorobots bewegen door ons lijf om onze gezondheid in de gaten te houden, ons te genezen en te voeden. Ledematen en organen worden vervangen of verbeterd met robotica, protheses en slimme materialen. Machines simuleren het gedrag en het denken van mensen en overtreffen dat.

Wat betekent dat voor ons bestaan? Bestaan wij straks nog wel? Welke keuzes moeten we hier in maken? Wat betekent het voor mensen die geen toegang hebben tot deze technologie?

Durf jij jezelf nog mens te noemen straks? Durf jij machines mens te noemen? Geven wij ons bestaan op ten gunste van een ‘betere’ levensvorm, of zorgen we dat we zelf ‘beter’ worden?