Forum

Forum 1

Het Forum Scenario City op donderdag 24 oktober in de Bibliotheek Witte Dame had in het teken van visioenen en voorspellingen over de stad van de toekomst gestaan. Perspectieven van onder andere kunstenaars, wetenschappers en futurologen hadden een multidisciplinaire kijk geboden op dit onderwerp. Zowel de expositie als het forum wilden ons bewust maken van de keuzes die we hebben, door het tonen en bespreken van modellen, prototypen, ontwerpen, kunstinstallaties en meer. Het thema van een duurzame toekomst waarvoor de verbinding tussen culturele ontwikkeling en technologische vooruitgang een essentiële voorwaarde is, net zoals het hierop anticiperen vanuit cultureel-maatschappelijke verantwoordelijkheid, roept verschillende vragen op. Zoals: welke uitgangspunten en consideraties willen we hanteren in het ontwikkelen van de toekomst? Is de toekomst maakbaar of zijn we adaptief en plooibaar? Wie bepaalt de koers die de maatschappij volgt in haar politieke, economische en culturele ontwikkeling? Of moeten we het begrip ontwikkeling loslaten en streven naar stabiliteit?  Wanneer is het point of no return in technologisering, de singulariteit bereikt?

Organisatie: MAD emergent art center

Forum 2

Moderator:
Theo Mathijssen / owner/architect reSET architecture | chairman BAI

Theo Mathijssen / owner/architect reSET architecture | chairman BAI

Deelnemers forum:
Frank Marcus / Architect - marcus architecten, Nijmegen

Frank Marcus / Architect – marcus architecten, Nijmegen

Marc Glaudemans / lector Stedelijke Strategieen. Directeur Academie voor Architectuur en Stedenbouw, Tilburg

Marc Glaudemans / lector Stedelijke Strategieen. Directeur Academie voor Architectuur en Stedenbouw, Tilburg

Raymond Versteegh / inspirator, strategist, movement entrepreneur, den Haag

Raymond Versteegh / inspirator, strategist, movement entrepreneur, den Haag

Angelo Vermeulen / Kunstenaar, bioloog, space systems onderzoeker, and community organizer, Antwerpen

Angelo Vermeulen / Kunstenaar, bioloog, space systems onderzoeker, and community organizer, Sint-Niklaas