Scenario City

Play the Future: Scenario City was een publiek project van kunstenaars en wetenschappers waarin met een geïntegreerd kunst en technologie-ontwerpproces oplossingen ontwikkeld werden voor maatschappelijke innovatie. Er is een voortdurend toenemende versnelling in de ontwikkeling van technologische toepassingen op het gebied van ICT, bio-tech, nano-tech etcetera. Om de aansluiting van cultuur hierop blijvend te behouden is een fundamentele innovatie in cultureel denken noodzakelijk. Toekomstgericht denken en handelen is een strategische keuze om zowel adaptief als directief mens- en maatschappijgericht te ontwikkelen.

Het overschrijden van de grenzen tussen wetenschap en de creatieve en artistieke wereld wordt geen doel op zichzelf; het gaat hier veeleer om het bedenken van een duurzame toekomst waarvoor de verbinding tussen culturele ontwikkeling en technologische vooruitgang een essentiële voorwaarde is, net zoals het hierop anticiperen vanuit cultureel-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het wezen van de kunsten is oneindig divers en creatief in haar reflectie en kritiek op ontwikkeling, maar meer en meer wordt Cultuurtechnologie middel om invloed te hebben op vermenselijking en verduurzaming van processen en praktijk.

Een nieuw perspectief dient zich aan in de vorm van Serious Science Fiction, waarbij parallelle werkelijkheden en scenario’s van de toekomst worden getoond, verbeeld, bedacht en gespeeld. Wij leven nu in een tijd die 50 jaar geleden als science fiction werd gezien. Onze science fiction wordt al over 5 jaar werkelijkheid. Het is nu tijd om vol overgave de toekomst te bedenken en hierop vanuit cultureel-maatschappelijke verantwoordelijkheid te anticiperen. Wetenschappers en kunstenaars zijn de visionairs en pioniers die ons hierbij helpen. Temeer omdat een aantal kwaliteiten van de wetenschappen en kunsten bij uitstek geschikt zijn om onorthodox, autonoom, lateraal en chaotisch te ontdekken wat de toekomst kan brengen.

Aangezien er geen tijd te verliezen valt dienen we direct ‘agile’ en ‘lean’ te werk te gaan, en praktijk boven theorie te stellen. Onze steden zijn de hotspots van de menselijke vooruitgang. In mobiliteit, gezondheid en duurzaamheid lopen hier de ontwikkelingen voorop. De meest efficiënte omgeving om de toekomst te bedenken en te proberen is de stad, waarin verschillende scenario’s kunnen worden ontwikkeld, gespeeld en ervaren. Met Scenario City werden kunstenaars en wetenschappers uitgedaagd hun toekomstmodellen, oplossingen en parallelle werkelijkheden te demonstreren.

Scenario City was een instantie van Play the Future, en was te beleven tijdens de Dutch Design Week Eindhoven 2013: http://www.ddw.nl/event.php?eventID=25d32a23838058bdc7cf3783b1a5283d