Concepts for Our Future

The future is at stake!
Will you join Concepts for Our Future?

Developments in technology, our demography, the climate, the state of our food and natural resources are mindboggling. We need to grab opportunities while they are still available, before they are gone.

We want you to help us to map out our near future, and to determine together what needs to be done to get there. Help bring the world of tomorrow into focus. Which connections can you make between important current and upcoming changes?

Imagine the image of a sustainable city farmer working his roof garden, while a smart phone is measuring his body functions, and at the same time receiving advice for precision farming. In the mean time of course for relaxation playing a brain game with a friend somewhere far away.

The speed of changes in areas that affect all of us is so great that it is virtually impossible to see how it all connects. The future is approaching at increasing speed.
That is why we need to learn to adapt faster to new situations and circumstances. We can only do that by truly looking forward to what will be our reality in the future.

We produced a special conference, where our situation of nowadays and tomorrow will be researched from the viewpoint of four main themes. Then the process in which we will find ourselves in, will reveal itself.
We are in a spaceship! Who can discover new relations and define a new track? Which combinations provide the key to a better world?

Will it be 3D printed neurotransmitters, yoga practising exoskeletons, geoengineering ice-cannons or are we on our way towards a virtual village environment?

With representatives from inspiring sectors we link knowledge with fantasy and reality with expectations, wrecklessness with urgency…

At hand are: autarky, urban farming, cradle to cradle, robotics, wearables, up to alternate reality and singularity. A full spectrum, which range seems incomprehensible and is furthermore growing exponentially.

Together we know more than we now realize: when it comes down to it we bring solutions.

That time is now. Bring it on! We need to move from research to method, from observing in doing, from playing to making.

Are you in and will you make your intelligence available to this good cause?

De Witte Dame will be the stage for a creative encounter where we bring out the best in all of you. Ideas and conclusions will be spread by bloggers and visualisers. These will be collected as starting points and plans for future events. These ideas will become the last chapter in our Play The Future publication.

To participate in this challenging and gamechanging event, please register here.

Concepts for Our Future

De toekomst staat op het spel!
Doe jij mee met Concepts for Our Future?

Ontwikkelingen in de technologie, de demografie, het klimaat, onze voedsel- en grondstoffen situatie zijn duizelingwekkend. We moeten de kansen die er liggen nu pakken, voordat ze voorbij zijn.

We willen dat jij meehelpt om de toestand van de nabije toekomst in kaart te brengen, en met elkaar te bepalen wat er concreet gedaan kan worden. Help mee om de wereld van morgen in het vizier te krijgen. Welke verbindingen kun jij leggen tussen de belangrijke ontwikkelingen van de komende tijd?

Stel je het beeld voor van de duurzame stadslandbouwer aan het werk op een daktuin, die met een smartphone zijn lichaamsfuncties registreert en adviezen voor precisie-landbouw ontvangt. Voor zijn ontspanning speelt hij ondertussen een brain-game met een vriend in verweggistan.

Het tempo van de veranderingen op alle gebieden die ons raken is zo hoog dat we de samenhang bijna niet meer zien. De toekomst komt steeds sneller dichterbij.
Daarom moeten we leren sneller te veranderen en ons aan te passen aan nieuwe situaties en omstandigheden. Dat kan alleen door echt vooruit te kijken naar wat de realiteit wordt in de toekomst.

We hebben hiervoor een speciale conferentie opgetuigd, waarin we vanuit vier thema’s conceptmatig de situatie van nu en morgen in beeld brengen. Dan begint het proces waarin we zitten duidelijk te worden.
We zitten in een ruimteschip! Wie overziet nieuwe verbanden en zet een nieuwe koers uit? Welke combinaties leveren de sleutel voor een wereld die beter wordt?

Worden het 3D geprinte neuroprikkels, yogabeoefenende exo-skeletten, geo-engineering ijskanonnen of gaan we op weg naar een virtuele dorpsstructuur?

Met vertegenwoordigers uit inspirerende sectoren verbinden we kennis met fantasie, en praktijk met verwachtingen, roekeloosheid met urgentie…
Aan de orde zijn onder andere: autarkie, stadslandbouw, cradle to cradle, robotica, wearables, tot en met alternate reality en singularity. Een onvoorstelbaar breed spectrum, waarvan de omvang niet te bevatten lijkt, en bovendien exponentieel groeit.

Allemaal samen weten we meer dan we nu beseffen: als het er op aankomt komen we met oplossingen.
Die tijd is nu aangebroken. Het komt er op aan! We moeten switchen van onderzoeken naar aanpakken, van kijken naar doen, van spelen naar maken.
Doe jij mee, en doneer je jouw intelligentie voor het goede doel?

We zorgen in De Witte Dame voor een ambiance waarin we het beste van onszelf naar boven kunnen halen, en we faciliteren dit proces met creatieve middelen. En met eten en drinken.
De resultaten worden verwoord en verbeeld door bloggers en visualisers, zodat we aan het eind een aantal concrete uitgangspunten, plannen en handvatten hebben. Deze vormen het laatste hoofdstuk van de Play the Future publicatie.

Om aan dit uitdagende en game-changing event deel te nemen kun je je hier aanmelden.

Concepts for Our Future

Exhibition Concepts for Our Future – artistic models for the future, interactive fantasy worlds and design probes

Date: from 19 till 24 May 2014
Mon – Fri 9 am – 8 pm – Saturday 9 am – 5 pm
Venue: Auditorium De Witte Dame – Emmasingel Eindhoven
Free entrance

Symposium Concepts for Our Future – art & science horizons in fish-eye perspective

Date: Wednesday 21 May 2014
Times: 4:30 pm – 9:30 pm
Venue: Auditorium De Witte Dame – Emmasingel Eindhoven
Registration € 10,- / students € 5,- – meal included

Concepts for Our Future

Expositie Concepts for Our Future – artistieke toekomstmodellen, interactieve fantasiewerelden en design probes

Datum: van 19 t/m 24 mei 2014
ma t/m vrij 09:00-20:00 uur – zaterdag 09:00-17:00 uur
Locatie: Auditorium De Witte Dame – Emmasingel Eindhoven
Gratis toegang

Symposium Concepts for Our Future – art & science horizons in fish-eye perspective

Datum: woensdag 21 mei 2014
Tijd: 16:30 uur – 21:30 uur
Locatie: Auditorium De Witte Dame – Emmasingel Eindhoven
Registratie € 10,- / studenten € 5,- – inclusief maaltijd